ساختمان کنش پذیر

خانه کنش پذیر (Passive House)

 خانه کنش پذیر (Passive House) یک استاندارد ساختمانی است که در عین حال که در مصرف انرژی صرفه جویی می کند ، راحت و مقرون به صرفه است و دوستدار محیط زیست است. این استاندارد توسط موسسه Passivhaus در دارمشتات ، آلمان در سال 1996 ارایه گردید ویکی از مفاهیم پیشگام در ساخت خانه های  با مصرف واستفاده انرژی می باشد و امروزه یک استاندارد ساختاری پیشرو است.

 خانه کنش پذیر  (Passive House)   یک نام تجاری نیست ، بلکه یک مفهوم ساختاری است که می تواند توسط هر فرده به کار گرفته شود و آزمایش عملی را پشت سر گذاشته است. با این حال ، انطباق با استاندارد خانه کنش پذیر  مطلبی فراتر از یک ساختمان با مصرف کم انرژی است و به شرایط  بهداشت و سلامتی و زیبایی توجه دارد .

  خانه کنش پذیر  (Passive House)   امکان ذخیره انرژی در اثر گرمایش و سرمایش را تا 90٪ در مقایسه با ساختمان های معمولی و بیش از 75٪ در مقایسه با متوسط ساختمان های جدید فراهم می کنند. از نظر مصرف سوخت برای  گرمایش ،  ساختمان های منطبق بر خانه کنش پذیر(Passive House)  سالانه کمتر از 1.5 لیتر در متر مربع استفاده می کنند و این میزان بسیار کمتر از ساختمان های معمول با انرژی کم است. این در مورد صرفه جویی در مصرف انرژی مشابه در آب و هوای گرم که ساختمان ها برای خنک سازی به انرژی بیشتری نسبت به گرمایش نیاز دارند نیز نشان داده شده است.


همچنین خانه کنش پذیر (Passive House) به دلیل راحتی بالای آنها مورد توجه قرار می گیرند. آنها از منابع انرژی در داخل ساختمان مانند گرمای نهان بدن ساکنان یا گرمای خورشیدی که به ساختمان وارد می شود استفاده می کنند و این گرم کردن فضای داخل را بسیار راحت تر می کنند.

پنجره های مناسب با عایق بندی مناسب و پوسته ساختمانی متشکل از دیوارهای خارجی عایق بندی شده ، سقف و دال کف ، گرما را در زمستان در خانه حفظ می کنند  و آن را در تابستان خنک نگه می دارد.

یک سیستم تهویه به طور مداوم و بدون ایجاد کشش ناخوشایند ، هوای تازه را برای کیفیت برتر هوا تأمین می کند. این به عنوان مثال تضمینی برای سطح پایین اشعه رادون و بهبود شرایط سلامتی است. یک واحد بازیابی حرارت بسیار کارآمد امکان استفاده مجدد از گرمای موجود در هوای خروجی را نیز فراهم می کند.

صرفه جویی گسترده در مصرف انرژی در خانه کنش پذیر  (Passive House)   با استفاده از مولفه های ساختمانی به ویژه دارای انرژی و سیستم تهویه با کیفیت حاصل می شود: در عوض سطح راحتی بطور قابل توجهی افزایش می یابد.

ویژگی های یک خانه کنش پذیر شامل موارد زیر است:

عایق بندی مناسب : مهمترین مولفه خانه کنش پذیر، لایه ای از عایق بندی بسیار کارآمد است که به طور مداوم به دور پاکت ساختمان می پیچد ، حتی در زیر دال بتونی در زیرزمین  باعث کاهش انتقال حرارت بین فضاهای داخلی و خارجی می شود

طراحی بدون پل های حرارتی: هوای گرم داخل خانه مسیر کمترین مقاومت را در مقابل قسمت بیرونی خانه دنبال می کند ، که به عنوان "پل حرارتی" شناخته می شود. خانه های متعارف تعداد زیادی از آنها را به صورت پنجره های ناکارآمد ،دیوارهای عایق بندی نشده یا ترک زیر درب ها ارائه می دهند، اما طراحی مطابق استاندارد خانه کنش پذیر آنها را از طریق عایق بندی برتر و پنجره ها و درهای کارآمد از بین می برد.

اجرای هوا دهی:  طراحی مطابق استاندارد خانه های کنش پذیر از نفوذ هوای مرطوب اتاق (یا هوای مرطوب بیرون ، آب و هوای گرم تر) به داخل ساختمان که می تواند باعث کپک زدگی شود و بر کیفیت هوا و حتی آسیب ساختاری تأثیر بگذارد جلوگیری می کند.

تهویه: یکی دیگر از مولفه های مهم طراحی کنش پذیر ساختمان ، کارآمدی سیستم تهویه مرکزی آن است که به طور مداوم ،هوای مرطوب و "آلوده" را با هوای تازه و فیلترشده در خارج مبادله می کند تا سطح دما و رطوبت راحت ، ثابت را حفظ کند.

فناوری گرمایش کنش پذیر : شاید ابتکاری ترین قسمت مفهوم  فن آوری ، توانایی آن در گرم كردن (یا خنك كردن) فضاهای داخلی با چیزی غیر از هوای تازه خارجی باشد. وقتی هوای تازه و سرد از طریق سیستم تهویه وارد خانه می شود ، با هوای گرم که از آن عبور می کند گرم می شود.

پنجره هایی با بازده بالا: پنجره های کارآمد برای طراحی منفعل خانه ضروری هستند. پنجره های خاص مورد استفاده از اقلیم به آب و هوا متفاوت است ، اما پنجره های سه جداره با شیشه های کم سطح ، گاز آرگون و قاب های عایق بندی معمول هستند.

دستاوردهای کنش پذیری خورشیدی: بهره خورشیدی ، یعنی گرمای خوب خورشید ، منبع اصلی گرما برای یک خانه  کنش پذیر است ، بنابراین وضعیت خانه در قسمت زیاد و اندازه و موقعیت پنجره ها بسیار مهم است.

   آنها را از طریق عایق بندی برتر و پنجره ها و درهای کارآمد از بین می برد.

ساخت و ساز هوادهی: خانه های کنش پذیر از نفوذ هوای مرطوب اتاق (یا هوای مرطوب بیرون در آب و هوای گرمتر) به داخل ساختمان منزل که می تواند باعث کپک زدگی شود و بر کیفیت هوا و حتی آسیب ساختاری تأثیر بگذارد جلوگیری می کند.

تهویه: یکی دیگر از مولفه های مهم طراحی منفعل ساختمان ، سیستم تهویه مرکزی کارآمد آن است که به طور مداوم در هوای مرطوب و "آلوده" را با هوای تازه و فیلترشده در خارج مبادله می کند تا سطح دما و رطوبت راحت ، ثابت را حفظ کند.

فناوری گرمایش کنش پذیر : شاید ابتکاری ترین قسمت مفهوم  فن آوری، توانایی آن در گرم كردن (یا خنك كردن) فضاهای داخلی با چیزی غیر از هوای تازه خارجی باشد. وقتی هوای تازه و سرد از طریق سیستم تهویه وارد خانه می شود ، با هوای گرم که از آن عبور می کند گرم می شود.

پنجره هایی با بازده بالا: پنجره های کارآمد برای طراحی منفعل خانه ضروری هستند. پنجره های خاص مورد استفاده از اقلیم به آب و هوا متفاوت است ، اما پنجره های سه جداره با شیشه های کم سطح ، گاز آرگون و قاب های عایق بندی معمول هستند.

دستاوردهای کنش پذیری خورشیدی: بهره خورشیدی ، یعنی گرمای خوب خورشید ، منبع اصلی گرما برای یک خانه  کنش پذیر است ، بنابراین وضعیت خانه در قسمت زیاد و اندازه و موقعیت پنجره ها بسیار مهم است.